Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov. organizeaza concurs in conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata, norma intreaga, conform anunt.

Anunt concurs 3 posturi contractuale – economist II, referent 1A si inspector de specialitate III

Rezultate dosare TESA

rezultate proba scrisa economist II

rezultat proba interviu economist II

rezultat final economist gradul II

rezultat proba scrisa referent IA cu atributii de magaziner

rezultat proba scrisa concurs inspector de specialitate III

rezultat proba interviu inspector de specialitate III