In contract cu CAS Brasov

Adresa
Bd. 15 Noiembrie Nr. 60

Contactați-ne
0268 475 949

Pagina pacientului

Proiectul „Dotarea spitalelor din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în contextul pandemiei COVID -19”, cod SMIS – 2014+ 140540

Categorii de pacienți care depășesc nivelul de competență Spital C.F. Brașov

Recuperarea activă a pacientului, mobilizarea precoce și stilul sănătos de viață – elemente principale de luptă împotriva durerii cronice

Chestionar de evaluare a satisfactiei pacientilor-apartinatorilor – Ambulatoriu (2022)

Chestionar de evaluare a satisfacției pacienților/aparținătorilor – Sp C.F. Brașov (2022)

Accesul pacientului la datele medicale respectat conform drepturilor sale

Centre permanență – 29.11.2022

Farmacii deschise non-stop – 2022

FARMACII – Furnizorii în contract cu CASJ Brasov – 2022

Farmaciile care derulează contractele cost-volum pe anul 2021

Furnizorii – Echipamente – terapie cu aerosoli – 01.01.2023

Medicina de familie – Furnizori în contract cu CASJ Brașov – 29.11.2022

Precizări Ordin 15/2022 Modalitatea de înregistrare servicii-retete-trimiteri în aplicațiile furnizorilor

Servicii medicale în asistența medicală spitalicească – 2022

Servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice 2022

Servicii medicale de bază în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice – 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acte necesare pentru internare:

  • act de identitate (BI/CI) / pasaport;
  • bilet de trimitere de la medicul de familie / medicul specialist;
  • dovada calitatii de asigurat: adeverinta de salariat, cupon de pensie, adeverinta ajutor social, adeverinta de elev/student, adeverinta platitor CAS, EUROCARD (cetateni straini);
  • card national de asigurari de sanatate sau adeverinta.

Cum dovedesc calitatea de asigurat?

  • Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:

Salariat – Act de identitate și adeverință eliberată de angajator care poarta viza casei de asigurări de sănătate;
Persoana fizică autorizată (PFA) – Act de identitate și dovada ultimei plați la FNUASS;
Persoanele fizice fără venit obligată să se asigure – Act de identitate și ultima chitanță de plata în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit;
Pensionar – Act de identitate și ultimul cupon/talon de pensie;
Copii în vârstă de până la 18 ani – Act de identitate, dacă nu realizează venituri din muncă;
Elevii, ucenicii peste vârsta de 18 ani și sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă – Act de identitate și adeverință de elev sau carnetul de elev vizat la zi;
Absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate și un act din care sa rezulte absolvirea liceului;
Studenții dacă nu realizează venituri din muncă – Act de identitate și adeverință de student sau legitimația de student vizată la zi;
Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protecție a copilului, declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se afla în îngrijirea altei persoane și a documentelor eliberate de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile și/sau nu este beneficiar de ajutor social;
Șomer – Act de identitate și carnetul și/sau adeverința eliberată de AJOFM;
Beneficiar de ajutor social – Act de identitate și adeverința eliberată de primărie din care să rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001;
Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic, și a documentului eliberat de de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;
Asigurarea de sănătate facultativă (membrii misiunilor diplomatice, cetățenii străini și apatrizii care se află temporar în țară și nu au solicitat viza de lungă ședere, cetățean roman cu domiciliul în străinătate care se află temporar în țară) – Act de identitate și dovada calității de asigurat se face cu ultima chitanță de plata în care este stipulată ultimă lună/trimestru pentru care s-a efectuat plata;
Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de război, erou-martir al revoluției, etc.) – Act de identitate, un document doveditor în acest sens, eliberat de instituția abilitată să elibereze acest act (vezi mai jos) și document eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii;
Deținuții politici, Certificatul din care reiese ca sunteți încadrat în prevederile Legii nr. 118/1990;
Eroii Revoluției din decembrie 1989, Certificatul de erou al Revoluției;
Veterani de război, Legitimația de veteran;
Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe țară – Act de identitate și adeverința medicală și a documentului eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară;
Lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe țară – Act de identitate și certificatului de naștere a copilului și a documentului eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară;
Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse – Act de identitate și un document care să ateste boala inclusă în programele naționale de sănătate;
Co-asiguratul – Act de identitate și un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreținerea căreia se găsește co-asiguratul. Pot fi co-asigurați următoarele categorii de persoane soțul, soția și părintii fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;
Militarii – care satisfac serviciul militar în termen – Act de identitate și adeverință eliberata de unitățile militare competente;
Persoanele care se află în executarea măsurilor prevazute în art. 105, 113 și 114 din Codul penal și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri – Adeverință emisă de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;
Persoanele care se afla în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă – Act de identitate și adeverință emisă de angajator;
Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane și se află în timpul procedurii necesare stabilirii identității – Act de identitate și adeverința eliberată în acest sens de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;
Cetățenii străini și apatrizii – care au solicitat și obținut prelungirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în Romania – Act de identitate (pașapoarte) și document eliberat de casa de asigurări de sănătate.

 

Nr. crt Denumire Servicii prestate Adresa punct de lucru Telefon punct de lucru
1 INGRIJIRI LA DOMICILIU SRL ingrijiri medicale
la domiciliu
Str. 1Mai, nr.34, Braşov 0756392693
 
2 FUNDATIA PROLIFE INTERNATIONAL ingrijiri medicale
la domiciliu
Str. Lunga nr.57, ap.1, Brasov 0753171710
 
3 HOSPICE CASA SPERANTEI ingrijiri
paliative la
domiciliu
str. Sitei, nr.17A, Braşov 0268-474405

 

LISTA CU ORGANIZATIILE CARE ACORDA SERVICII SOCIALE

 

Denumire Adresa Telefon
ASOCIAŢIA DE SERVICII SOCIALE
SCUT
str. Ţebea nr. 16 0268/429623
FUNDAŢIA GE-RO BRAŞOV str. Spicului nr. 24, bl. 59,
sc. A, et. II, ap. 9
0788/286875
FUNDAŢIA SUNSHINE ROMÂNIA str. Carierei nr. 121 0268/417191
ASOCIAŢIA MENS SANA BRAŞOV Calea Bucureşti nr. 83, ap. 3 0723/268513
ASOCIAŢIA PENTRU PERSOANE CU
DIZABILITĂŢI FIZICE SF. HARALAMBIE BRAŞOV
str. Pârâului, nr. 4, bl. E9,
sc. C, ap. 3
0268/428136
ASOCIAŢIA NEVĂZĂTORILOR DIN
ROMÂNIA FILIALA BRAŞOV
str. Castelului nr. 106 0668/429123
ASOCIAŢIA SURZILOR DIN ROMÂNIA-
FILIALA TERITORIALĂ A SURZILOR DIN BRAŞOV
str. De Mijloc nr. 9 0368/800031
ASOCIŢIA PENTRU PROTEJAREA SI
AJUTORAREA HANDICAPATILOR CARDIACI OPERATI PE CORD DIN ROMÂNIA-. FILIALA
BRAŞOV
str. Iuliu Maniu nr. 28 0368/414490

 

PROTOCOALE/CONVENTII INCHEIATE CU DIFERITE CONFESIUNI RELIGIOASE

 

Nr Tema – Subiect
Asistenta religioasa pentru pacienti
Cod 08.13.02.01 Nr. Parteneriat/Conventie  
 

1.

Parteneriat Unitatea Bisericeasca Misionar- Spitale III 1/01.12.2015
 
 
 
2. Conventie de colaborare Biserica Ramano-Catolica “Sf. Petru si Pavel”
 
2/01.12.2015  

3.

Conventie de colaborare Biserica EvanghelicaC.A.din Romania- Parohia Brasov
 
3/01.12.2015  

4.

Conventie de colaborare Biserica Greco-Catolica “Sf. Petru”
 
4/01.12.2015  
5. Conventie de colaborare Biserica Unitariana
 
6/01.12.2015  

 

PARTENERIATE VIZAND EDUCATIA MEDICALA CONTINUA

 

Nr Tema – Subiect Educatia medicala continua Cod 01.01.02.05 Nr. Acord/Contract  
 

1.

Contract de colaborare Univesitatea “Transilvania” Brasov- Facultatea de Medicina 13337/21.10.2015
 
 
 
2. Acord de colaborare OAMGMAMRBrasov
 
72332/18.11.2015  

 

SOLVIT TEL VERDE 0800672507

Link-uri SOLVIT:

http://www.mae.ro/node/19312

http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm

 

Catalogul organizatiilor neguvernamentale pentru evidenta, consultare si transparenta

http://www.conect.gov.ro/

 

 

Call To Action Image

Pentru orice întrebare suntem aici!NU EZITATI SA NE CONTACTATI
Pentru programări vă rugăm să ne contactați telefonic.

Sari la conținut