Spitalul General CF cu sediul in localitatea Brasov, str.15 Noiembrie, numarul 60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant aprobat prin HG nr.286/ 2011 modificat si completat de HG nr.1027/ 2014 si OUG nr.90/ 2017 in cadrul institutiei.
Denumirea postului:
 1 post contractual vacant de director medical, absolvent de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicina, specializarea medicina, sunt confirmati cel putin medic specialist, au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva, post perioada determinata, in cadrul Spitalului General CF Brasov/ Comitet Director.
Concursul se va desfasura la sediul unitatii din B-dul 15 Noiembrie 60, in data de 03 martie 2020, ora 10.00 proba scrisa, ora 14.00 sustinerea proiectului de specialitate, respectiv ora 15.00 sustinerea interviului de selectie.
Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 19 februarie 2020, ora 16.00, la sediul Spitalului General CF Brasov/ Birou Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare.
Relatii suplimentare, precum si bibliografia se primesc la sediul unitatii sau la telefon 0268/ 475949 interior 104.