Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov, organizeaza concurs in conformitate cu OUG nr. 115/2023, art.VII, alin.3 si cu prevederile HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatorului post vacant, conform anunt.

Anunt concurs infirmiera Sectia Medicina Interna

Fisa Postului Infirmiera

Formular inscriere concurs – anexa 2 din HG 1336