Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov, anunta ocuparea prin transfer la cerere in conformitate cu prevederile art. 32 din Legea -Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata, norma intreaga, conform anunt.

Anunt transfer infirmiere ingrijitoare 25.03.2024