Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov. organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatorului post vacant, pe perioada nedeterminata, norma intreaga, conform anunt.

Anunț concurs Medic Specialist Chirurgie Generală

Rezultat selectie dosare Chirurgie Generala Ambulatoriu

PV rezultat proba scrisa chirurgie amb bv

CONTINUARE CONCURS

REZULTAT PROBA CLINICA CHIRURGIE

Proces verbal rezultate finale post medic chirurg ambulatoriu Brasov