Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov. organizeaza concurs in conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata, norma intreaga, conform anunt.

Anunt concurs post contractual Spital General C.F. Brasov Ambulatoriul CF Tg. Mures

rectificativa anunt post asistent medical principal PL Ambulatoriu de Specialitate C.F. Mures

Rezultate Selectie Dosare MS

Rezultat proba scrisa as. med. principal PL – Mures

Rezultate finale post asistent medical PL Tg. Mures