Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov. organizeaza concurs in conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata, norma intreaga, conform anunt.

Anunt concurs infirmiere Spital General C.F. Brasov

rezultat selectie dosare infirmiere

rezultate proba scrisa concurs infirmiere

rezultat proba practica concurs infirmiere

PV rezultat final infirmiere