Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov. organizeaza concurs in conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata, norma intreaga, conform anunt.

Anunt posturi contractuale vacante – asistenti medicali

rectificativa anunt asistenti

Rezultat selectie dosare asistenti medicali

REZULTATE PROBA SCRISA AS MED 14.03.2023

rezultat proba practica concurs asistenti medicali

rezultate finale concurs asistenti medicali