Spitalul General CF Brașov cu sediul în localitatea Brasov, str. 15 Noiembrie, numărul 60, județul Brașov, organizează concurs/examen, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și compeltările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art.1 din O.M.S. nr. 954/2017, pentru ocuparea postului contractual vacant de director medical, din cadrul Comitetului Director, conform anunt.