Spitalul General CF cu sediul in localitatea Brasov, str.15 Noiembrie, numarul 60, judetul Brasov, organizeaza concurs/examen, in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examnelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice , modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, pentru ocuparea postului contractual vacant de director medical din cadrul Comitetului Director ,conform anunt.