Spitalul General CF cu sediul in localitatea Brasov, str.15 Noiembrie, numarul 60, judetul Brasov, organizeaza selectie pentru ocuparea fara concurs pe perioada determinata a urmatoarelor posturi contractual vacante, pe perioada determinata in contextul instituirii starii de alerta in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.905/ 2020, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul indtitutiei:

         Denumirea postului:

 • 2 posturi contractual vacante pe perioada determinata de ingrijitoare, nivelul studiilor: M/ G, vechime cel putin 6 luni, post perioada determinata in cadrul Sectiei Medicina Interna;
 • 1 post contractual vacant pe perioada determinata de ingrijitoare, nivelul studiilor: M/ G, vechime cel putin 6 luni, post perioada determinata in cadrul Compartimentului Neurologie;
 • 1 post contractual vacant pe perioada determinata de ingrijitoare, nivelul studiilor: M/ G, vechime cel putin 6 luni, post perioada determinata in cadrul Sectiei Chirurgie Generala;

Actele necesare in vederea ocuparii, fara concurs, a posturilor vacante sunt:

 • Cererea, in care se mentioneaza postul pentru care se doreste angajarea;
 • Copia actului de identitate, certificate de nastere, certificate de casatorie, dupa caz;
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • Copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca;
 • Cazier judiciar si Certificat de Integritate Comportamentala;
 • Adeverinta medicala eliberata de medical de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • Curriculum vitae;
 • Declaratie pe proprie raspundere ca este/ nu este incadrat la o alta institutie publica sau private sin u se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu.

Documentele se depun pana la data de 22.06.2020, ora 16.00 pe adresa de mail spcfbv@spcfbv.ro sau la Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare din cadrul Spitalului General CF Brasov, urmand ca la data de 23.06.2020, ora 16.00 sa fie afisat rezultatul selectiei dosarelor. Relatii suplimentare, se primesc la sediul unitatii sau la telefon 0268/ 475949 interior 104.