Spitalul General CF cu sediul in localitatea Brasov, str.15 Noiembrie, numarul 60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante aprobat prin HG nr.286/ 2011 modificat si completat de HG nr.1027/2014 si OUG nr.90/ 2017 in cadrul institutiei.

         Denumirea postului:

  • 1 post contractual vacant de inspector de specialitate III la Compartimentul Tehnic, nivelul studiilor: studii superioare, vechime minim 6 luni post perioada nedeterminata;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii din B-dul 15 Noiembrie 60, in data de 30 ianuarie 2020, ora 10.00 proba scrisa, ora 14.00 proba practicaData limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 20 ianuarie 2020, ora 16.00, la sediul Spitalului General CF Brasov/ Birou Resurse Umane, Normare, Organizare si  Salarizare. Relatii suplimentare, precum si bibliografia se primesc la sediul unitatii sau la telefon 0268/ 475949 interior 104.