ANUNT CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

Spitalul General CF cu sediul in localitatea Brasov, str.15 Noiembrie, numarul 60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante aprobat prin HG nr.286/ 2011 modificat si completat de HG nr.1027/ 2014 si OUG nr.90/ 2017 in cadrul institutiei.
Denumirea postului:
 1 post contractual vacant de economist IA, nivelul studiilor: studii superioare economice, post perioada nedeterminata;
 1 post contractual vacant de asistent medical generalist principal PL in cadrul Ambulatoriului de Specialitate CF Tg.Mures/ Cabinet Obstetrica Ginecologie, post pe perioada nedeterminata;
 2 posturi contractual vacante de ingrijitoare, studii G in cadrul Sectiei Chirurgie Generala, posturi perioada nedeterminata;
Concursul se va desfasura la sediul unitatii din B-dul 15 Noiembrie 60, in data de 16 ianuarie 2020, ora 10.00 proba scrisa, ora 14.00 proba practica.
Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 07 ianuarie 2020, ora 16.00, la sediul Spitalului General CF Brasov/ Birou Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare.
Relatii suplimentare, precum si bibliografia se primesc la sediul unitatii sau la telefon 0268/ 475949 interior 104.