Toate stirile


  Anunt post vacant economist II in cadrul Spitalului General CF Brasov/Compartiment de Management a Calitatii Serviciilor Medicale 29 Octombrie . 2018

Spitalul General CF cu sediul in localitatea Brasov, str.15 Noiembrie, numarul 60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant aprobat prin HG nr.286/ 2011 modificat si completat de HG nr.1027/ 2014 si OUG nr.90/ 2017 in cadrul institutiei.          Denumirea postului: ...


  ANUNT DE PARTICIPARE LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE 15 Octombrie . 2018

ANUNT DE PARTICIPARE « LICITATIA PUBLICA CU STRIGARE » PENTRU VANZAREA MATERIALELOR REZULTATE DIN   DEZMEMBRAREA BUNURILOR SCOASE DIN FUNCTIUNE DIN PATRIMONIUL SPITALULUI GENERAL C.F. BRASOV     SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV, cu sediul in Brasov, Bd. 15 Noi ...


  Achizitionare servicii de prepararea hranei bolnavilor internati 2018 06 Septembrie . 2018

INVITATIE DE PARTICIPARE          CATRE, OPERATORII ECONOMICI INTERESATI               Prin pre ...


  Anunt pentru concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica 20 August . 2018

    CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI GENERAL CF BRASOV organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului Ministrului Transporturilor nr.206/2016pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la spit ...


  Anunt post vacant farmacist sef in cadrul Spitalului General CF Brasov/ Farmacie 26 Iunie . 2018

Spitalul General Căi FerateBraşov, organizează concurs/ examen în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. 869/ 2015 pentru ocuparea următorului post vacant: - 1 post farmacist sef în cadrul Spitalului General CF Brasov/ Farmacie   Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere de înscriere la concurs/ examen b) copie xerox de pe diploma de farmacist  ...


  Anunt post vacant medic medic specialist specialitatea oftalmologie in cadrul Ambulatoriului de Specialitate CF Brasov/ Cabinet Oftalmologie 26 Iunie . 2018

Spitalul General Căi FerateBraşov, organizează concurs/ examen în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. 869/ 2015 pentru ocuparea următorului post vacant: -  1 post medic specialist specialitatea oftalmologie in cadrul Ambulatoriului de Specialitate CF Brasov/ Cabinet Oftalmologie   Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere de înscriere la concurs/ examen ...


  Servicii medicale - examinari paraclinice si ecografii 16 Mai . 2018

Spitalul General CF Brasov dispune de fonduri pentru servicii medicale paraclinice    (radiologie imagistică medicală) si ecografii. Puteti beneficia gratuit de aceste servicii in baza biletului de trimitere de la medicul de familie / specialist. ...


  Anunt post vacant medic primar obstretica ginecologie Ambulatoriul de Specialitate CF Tg. Mures 17 Ianuarie . 2018

Spitalul General Căi Ferate Braşov, organizează concurs/ examen în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. 869/ 2015 pentru ocuparea următorului post vacant: - 1 post medic primar specialitatea obstetrica ginecologie in cadrul Ambulatoriului de Specialitate CF Tg.Mures/ Cabinet Obstetrica Ginecologie Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere de înscriere la concurs/ examen b) copie x ...


  SPITAL CFR BRASOV PROPUNERI CASARE 2017 05 Decembrie . 2017

Spitalul General CF Brasov disponibilizeaza mijloace fixe si obiecte de inventar scoase din functiune ca urmare a referatului aprobat prin Nota MT nr. 40215/06.11.2017 si in conformitate cu prevederile HG nr.841/1995 referitoare la procedurile de transmitere fara plata si de verificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pune la dispozitia dvs.listele obiectelor de inventar casate si a mijloacelor fixe cu durata normata de utilizare consum ...


  Anunt post vacant ingrijitoare in cadrul Spitalului General CF Brasov 21 Noiembrie . 2017

Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, bd. 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual temporar vacant aprobat prin HG nr.286/2011 modificat si completat de HG nr.1027/2014, in cadrul institutiei.          Denumirea postului: 1 postcontractual temporar vacant de ingrijitoare, studii medii, vec ...  Anunt post vacant asistent medical S in cadrul Spitalului General CF Brasov 15 Iunie . 2017

Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, bd. 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant aprobat prin HG nr.286/2011 modificat si completat de HG nr.1027/2014, in cadrul institutiei.          Denumirea postului: 1 post contractual temporar vacant de asistent medical S, perioada determinata in cadrul Sectiei Medicina Interna ...


  Anunt post vacant infirmiera in cadrul Spitalului General CF Brasov 15 Iunie . 2017

Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, bd. 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant aprobat prin HG nr.286/2011 modificat si completat de HG nr.1027/2014, in cadrul institutiei.          Denumirea postului: 1 post contactual vacant de infirmiera, perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Cardiologie/Neurologie ...


  Anunt post vacant ingrijitoare in cadrul Spitalului General CF Brasov 02 Mai . 2017

 Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, bd. 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant aprobat prin HG nr.286/2011 modificat si completat de HG nr.1027/2014, in cadrul institutiei.          Denumirea postului: 1 post temporar vacant de ingrijitoare, perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Cardiologie/Neurologie ...


  Anunt post vacant asistent medical principal in cadrul Spitalului General CF Brasov 02 Mai . 2017

        Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, bd. 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant aprobat prin HG nr.286/2011 modificat si completat de HG nr.1027/2014, in cadrul institutiei.          Denumirea postului: 1 post t ...


  SPITAL CFR BRASOV PROPUNERI CASARE IANUARIE 2016 09 Ianuarie . 2017

Spitalul General CF Brasov a postat in sectiunea bugete - propuneri de casare obiecte de inventar si mijloace fixe-http://spcfbv.ro/content/fisiere/indicatori/sAF62h_0fZ0HsEQraS58ey9Ddnfs6i.pdf  ...


  Pachete de servicii medicale 10 Noiembrie . 2016

In sectiunea Informatii publice-Autorizatii www.spcfbv.ro/autorizatii au fost postate pachetele de servicii medicale pentru spitalizarea de zi, asistenta medicala ambulatorie si serviciile medicale imagistica. ...


  Achizitionare servicii de prepararea hranei bolnavilor internati 07 Septembrie . 2016

INVITATIE DE PARTICIPARE        CATRE, OPERATORII ECONOMICI INTERESATI            ...


  Achizitionare servicii de paza si protectie 19 August . 2016

INVITATIE DE PARTICIPARE          CATRE, OPERATORII ECONOMICI INTERESATI               Prin prezenta va aducem la cunostint ...


  Anunt posturi vacante in cadrul Spitalului General CF Brasov 11 Noiembrie . 2015

Spitalul General C.F.Brasov, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:          Spitalul General C.F.Braşov      - 1 post vacant de asistent medical PL la Bloc Operator - 1 post vacant de asistent medical principal PL in cadrul Camerei de Garda - 1 post vacant de asistent medical PL in cadrul Compartimentului Cardiolo ...


  Contract prestari servicii - statistician medical 31 August . 2015

SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV organizeaza, in baza prevederilor cu art.196 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in regim de urgenta selectie in vederea atribuirii contractului de prestari servicii pentru urmatorul post: 1 post statistician medical         Relatiile suplimentare se obtin la urmatorul numar de telefon: 0268/475949 interior 139 - cons ...


  Anunt posturi vacante asistenti medicali si infirmiera 22 Mai . 2015

Spitalul General C.F.Brasov, organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post  temporar vacant:         Spitalul General C.F.Braşov            Sectia Medicina Interna -  1 post vacant de asistent medical principal PL -  2 posturi vacante de ...


  Anunt post vacant registrator medical 06 Mai . 2015

Spitalul General C.F.Brasov, organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post  vacant:        Spitalul General C.F.Braşov          Compartiment Evaluare şi Statistică Medicală -  1 post vacan ...


  Anunt post vacant asistent medical principal 06 Mai . 2015

Spitalul General C.F.Brasov, organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post  temporar vacant:         Spitalul General C.F.Braşov            Compartiment Cardiologie -  1 post temporar vacant de asistent medical principal -  documentele solicitate ...


  Contract prestari servicii - sofer autosanitara 27 Martie . 2015

SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV organizeaza, in baza prevederilor cu art.196 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in regim de urgenta selectie in vederea atribuirii contractului de prestari servicii pentru urmatorul post: 1 post sofer autosanitara         Relatiile suplimentare se obtin la urmatorul numar de telefon: 0268/475949 interior 139 - consil ...


  Contract prestari servicii - inspector resurse umane 20 Martie . 2015

SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV organizeaza, in baza prevederilor cu art.196 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in regim de urgenta selectie in vederea atribuirii contractului de prestari servicii pentru urmatorul post: 1 post inspector de specialitate in domeniul resurselor umane         Relatiile suplimentare se obtin la urmatorul numar de telefon: ...


  Contract servicii medicale- specialitate medicina interna 23 Martie . 2015

SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV organizeaza, in baza prevederilor cu art.196 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in regim de urgenta selectie in vederea atribuirii contractului de prestari servicii medicale pentru urmatorul post: 1 post medic specialist - specialitatea medicina interna         Relatiile suplimentare se obtin la urmatorul numar de telefon: ...


  Anunt posturi vacante 10 Octombrie . 2014

SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: Laborator de Radiologie si Imagistica Medicala Brasov 1 post vacant de asistent medical PL de radilogie 1 post vacant de ingrijitoare Sectia Medicina Interna 2 posturi vacante de as ...


  Anunt selectie personal sanitar mediu si auxiliar 11 Septembrie . 2014

Anunt selectie personal sanitar mediu si auxiliar
        In conformitate cu art.196 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV, selecteaza personal sanitar mediu si auxiliar, respectiv asistente medicale, infirmiere, ingrijitoare,precum si telefonist.         Relatiile suplimentare se obtin de la Biroul RUNOS-telefon 0268/475949 interior 104.     ...


  Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs / examen, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: 22 Iulie . 2013

Spitalul General Cai Ferate Brasov, in baza aprobarii M.S. nr. 6626/28.06.2013, organizeaza concurs / examen, pentru ocuparea urmatorelor posturi vacante: Sectia medicina interna -  1 post vacant / ingrijitoare Sterilizare - 1 post vacant / asistent medical studii (PL) ...


  Spitalul General C.F.Brasov, organizeaza concurs/ examen pentru ocuparea posturilor vacante care fac parte din comitetul director al spitalului din subordinea Ministerului Transporturilor, dupa cum urmeaza: 1 post vacant / Director medical ; 1 post vacant / Director financiar-contabil 06 Martie . 2013

Spitalul General C.F.Brasov, organizeaza concurs/ examen pentru ocuparea posturilor vacante care fac parte din comitetul director al spitalului din subordinea Ministerului Transporturilor, dupa cum urmeaza:   1 post vacant /  Director medical ; 1 post vacant / Director financiar-contabil  Pentru mai multe informatii click aici ...


  Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs / examen, pentru ocuparea urmatorului post vacant: 06 Martie . 2013

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs / examen, pentru ocuparea urmatorului post vacant: Sectia medicina interna -  1 post vacant / asistent medical studii (PL) Dosarul de inscriere la  concurs / examen va contine in mod obligatoriu: a) copia actului de identitate; b) cerere de inscriere; c)  copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor ...


  Anunt post vacant medic specialist chirurgie generala 11 Februarie . 2013

Spitalul General Cai Ferate Brasov, in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 698/2001, modificat si completat cu Ord. MSF nr. 378/2002, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant: Spitalul General C.F.Brasov    Sectia chirurgie generala -  1 post vacant / medic specialist / specialitatea chir ...


  Validare concurs manager 17 Decembrie . 2012

Validare concurs manager . Pentru mai multe detalii accesati fisierul pdf.  Pentru Fisier dati click aici. ...


  Anunt angajare Spitalul General C.F. Brasov - post vacant asistent medical studii (PL) 04 Decembrie . 2012

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs / examen, pentru ocuparea urmatorului post vacant: Ambulatoriul de Specialitate C.F.Brasov    Cabinet obstetrica –ginecologie -  1 post vacant / asistent medical studii (PL) Dosarul de inscriere la  concurs / examen va contine in mod obligatoriu: a) copia actului de identitate; ...


  Modificare derulare concurs manager 29 Noiembrie . 2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI GENERAL CF BRAŞOV   Modifică anunţul din “ Viaţa Medicală” nr.43/ 26 octombrie 2012 pentru ocuparea prin concurs a funcţiei de manager, persoană fizicăla SpitalulGeneralCăi Ferate Braşov, după cum urmează: Concursul se va desfă& ...


  Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs / examen, pentru ocuparea postului de asistent medical 02 Noiembrie . 2012

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs / examen, pentru ocuparea urmatorului post vacant: Sectia medicina interna -  1 post vacant / asistent medical studii (PL) Dosarul de inscriere la  concurs / examen va contine in mod obligatoriu: a) copia actului de identitate; b) cerere de inscriere; c)  copiile diplomelor de studii si ale al ...


  Anunt pentru concurs in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transportului si infrastructurii nr. 735/2010 pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica 01 Noiembrie . 2012

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI GENERAL CF BRASOVOrganizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr.735/2010 pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica.  Concursul se va desfasura la sediul Spitalului General CF BRASOV, B-dul 15 Noiembrie, nr.60, BRASOV,  in perioada 03 - 05 decembrie 2012 dupa cum urmeaza: ...

  Anunt contract prestari servicii in domeniul IT 02 Iulie . 2012

Anunt:        Spitalul General C.F. Brasov organizeaza, in baza prevederilor art.196 din Legea 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in regim de urgenta selectie in vederea atribuirii contractului de prestari servicii in domeniul IT:              - Operator/ Compartiment Intern Achizitii publice      Relatii suplimentare la urmatorul numar de telefon: ...  Bibliografia pentru ocuparea functiei de manager 16 Mai . 2012

BIBLIOGRAFIEPENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER, PERSOANĂ FIZICĂ ÎN SPITALUL GENERAL CĂI FERATE BRAŞ ...


  Anunt contract prestari servicii in domeniul asistentei medicale pentru personal auxiliar 09 Mai . 2012

Spitalul General C.F.Brasov organizeaza, in baza prevederilor art.196 din Legea 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in regim de urgenta selectie in vederea atribuirii contractelor de prestari servicii in domeniul asistentei medicale pentru personal auxiliar, dupa cum urmeaza: ...


  Anunt pentru concurs in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr.735/2010 pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica 25 Aprilie . 2012

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI GENERAL CF BRASOVOrganizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr.735/2010 pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica. ...


  Anunt angajare Spitalul General C.F. Brasov - post temporar vacant asistent medical principal ATI 27 Februarie . 2012

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant:   Spitalul General C.F. Brasov/Sectia chirurgie generala/Compartiment A.T.I.  ...


  Registrul operatiunilor generatoare de obligatii de plata Spitalul General CF Brasov. 17 Februarie . 2012

Registrul operatiunilor generatoare de obligatii de plata. Incepand cu data de 17.02.2012 in sectiunea Bugete venituri si cheltuieli veti gasi ...


  Anunt angajare Spitalul General C.F. Brasov - post temporar vacant asistent medical principal ATI 16 Ianuarie . 2012

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant:   Spitalul General C.F. Brasov/Sectia chirurgie generala/Compartiment A.T.I.  ...


  Anunt angajare Spitalul General C.F. Brasov - post vacant asistent farmacist debutant 11 Noiembrie . 2011

       Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:               Spitalul General C.F. Brasov/Farmacie ...


  Anunt angajare Spitalul General C.F. Brasov - post vacant asistent farmacie 05 Iulie . 2011

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:             ...


  Anunt angajare Spitalul General C.F. Brasov - post temporar vacant asistent farmacie 04 Iulie . 2011

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant:          &nb ...


  Anunt angajare Spitalul General C.F.Brasov - farmacist specialist 27 Iunie . 2011

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:             ...


  Anunt angajare Ambulatoriul de Specialitate C.F.Brasov - Radiologie 23 Mai . 2011

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant:          &nb ...


  Anunt contract prestari servicii in domeniul asistentei medicale - psihologie 30 Martie . 2011

  Spitalul General C.F.Brasov organizeaza, in baza prevederilor art.196 din Legea 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in regim de urgenta selectie in vederea atribuirii contractelor de prestari servicii pentru urmatorul personal de specialitate:  ...


  Anunt contract prestari servicii in domeniul asistentei medicale 16 Februarie . 2011

Spitalul General C.F.Brasov organizeaza, in baza prevederilor art.196 din Legea 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in regim de urgenta selectie in vederea atribuirii contractelor de prestari servicii in domeniul asistentei medicale pentru controlul medical in urmatoarele specialitati: ...


  Anunt angajare Ambulatoriul de Specialitate C.F.Brasov Cabinet Pediatrie 27 Ianuarie . 2011

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post  vacant:             ...


  Anunt angajare Ambulatoriul de Specialitate C.F. Tg. Mures Cabinet Oftalmologie 24 Ianuarie . 2011

Spitalul General Cai Ferate Brasov,  in conformitate cu prevederile Ordinul M.S. nr.698/2001, modificat si completat cu ORD. MSF.nr.378/2002, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post  vacant:  ...


  Anunt angajare 14 Decembrie . 2010

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post  vacant: ...


  Anunt angajare- post temporar vacant 18 Octombrie . 2010

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant:   ...


  Anunt angajare- post vacant director medical 11 Octombrie . 2010

Spitalul General C.F.Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de director medical.      ...


  Anunt angajare- post temporar vacant 08 Septembrie . 2010

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant: ...


  Anunt angajare- post temporar vacant 30 August . 2010

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant: ...


  Anunt important ! 06 August . 2010

Au fost postate pe site-ul nostru in sectiunea " Bugete venituri si cheltuieli " urmatoarele: Referat disponibilizare  mijloace fixe scoase din funcţiune cu durata normala de utilizare consumata pe anul 2009 Centralizator  bunurilor materiale ,altele decat mijloace fixe,declasate si casate pe anul 2009 ...


  Anunt angajare- post temporar vacant 18 Iunie . 2010

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant: ...


  Anunt angajare - post temporar vacant 02 Iunie . 2010

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant: ...


  Anunt inchiriere spatii in cadrul Ambulatoriului de Specialitate C.F. Tg. Mures 11 Mai . 2010

SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV, cu sediul in Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr. 60, tel. 0268/475949, fax 0268/475268, cod fiscal 4443280, scoate la “licitatie deschisa publica” spre in ...


  Anunt inchiriere spatiu in cadrul Ambulatoriului de Specialitate C.F. Tg. Mures 23 Aprilie . 2010

SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV, cu sediul in Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr. 60, tel. 0268/475949, fax 0268/475268, cod fiscal 4443280, scoate la “licitatie deschisa publica” spre in ...


  Anunt angajare - posturi vacante 21 Aprilie . 2010

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant: ...


  Anunt angajare - post temporar vacant 11 Martie . 2010

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant: ...


  Oferta servicii de psihologie 11 Februarie . 2010

Prin prezenta, va informam asupra ofertei noastre referitoare la serviciile de psihologie si psihologia muncii si organizationala. ...


  Anunt angajare - posturi temporar vacante 25 Ianuarie . 2010

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante: ...


  Centru de vaccinare impotriva gripei A(H1N1) 13 Ianuarie . 2010

Incepand cu data de 14.01.2010 in cadrul Spitalului General CF Brasov - Camera de garda, functioneaza Centru de vaccinare impotriva gripei A(H1N1) intre orele 9.00-15.00. Pot fi vaccinati toti cei care nu au acces la vaccinare prin medicul de familie. ...


  Anunt inchiriere spatii in cadrul Ambulatoriului de Specialitate C.F. Tg. Mures 19 Noiembrie . 2009

SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV, cu sediul in Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr. 60, tel. 0268/475949, fax 0268/475268, cod fiscal 4443280, scoate la “licitatie dechisa publica” spre inc ...


  Anunt angajare - posturi temporar vacante 02 Noiembrie . 2009

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante:   ...


  Anunt inchiriere spatiu in cadrul Dispensarului Medical Statia C.F. Sf. Gheorghe si al Ambulatoriului de Specialitate C.F. Brasov 15 Septembrie . 2009

SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV, cu sediul in Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr. 60, tel. 0268/475949, fax 0268/475268, cod fiscal 4443280, scoate la “licitatie dechisa publica” spre inchiriere, ...


  Anunt - organizare concurs 13 Iulie . 2009

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs in baza Ordinului M.T.I. nr.278/17.03.2009, in conformitate cu Ordinul M.S.F. nr.698/2001, modificat si completat cu Ordinul ...


  Anunt angajare 29 Mai . 2009

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant: ...


  Anunt angajare 23 Martie . 2009

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant: ...
 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

29 Octombrie . 2018    -   Spitalul General CF cu sediul in localitatea Brasov, str.15 Noiembrie, numarul 60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contract ...

15 Octombrie . 2018    -   ANUNT DE PARTICIPARE « LICITATIA PUBLICA CU STRIGARE » PENTRU VANZAREA MATERIALELOR REZULTATE DIN   DEZMEMBRAREA BUNURILOR SCOA ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (12)