+ Proceduri Achizitii Anexa nr.4

SPITALUL GENERAL C.F. BRAŞOV
Bd. 15 NOIEMBRIE nr.60
Tel./Fax 0268/475268
Operator date cu caracter personal nr. 15.033          
Anexa nr. 4
la OMTI nr. 1121/2012
Situaţia privind stadiul de execuţie a contractelor Óncheiate Ón urma aplicării
procedurilor de achiziţie publică
Nr. Nr. şi Obiect Valoare Durată Tipul Denumirea Stadiul Observaţii
crt. dată     procedurii furnizorului/ execuţie  
        aplicate prestatorului/ %  
        pentru executantului  
        atribuire după caz  
                 
1. 139/02.05.2012

Furnizare

134.990,00 45 de zile cerere de S.C. Liamed S.R.L. 100% ־
    trusă     ofertă    
    chirurgicală        
    laparoscopică            
2. 188/01.06.2012 Servicii de 76.800,00 acord-cadru cerere de S.C. Image Service Prodcom S.R.L. 4,16% ־
    spălătorie şi   2 ani ofertă    
    curăţătorie         
    uscată            

 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

17 Ianuarie . 2018    -   Spitalul General Căi Ferate Braşov, organizează concurs/ examen în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. 869/ 2015 pentru ocuparea urm ...

05 Decembrie . 2017    -   Spitalul General CF Brasov disponibilizeaza mijloace fixe si obiecte de inventar scoase din functiune ca urmare a referatului aprobat prin Nota MT nr. 40215/06. ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949