+ Teme cadru pentru ocuparea functiei de manager

TEME CADRU

pentru proiectul de management

prezentat în cadrul concursului de ocupare a postului de manager

 

1.Imbunătăţirea structurii şi organizării spitalului

a. Analiza circuitelor funcţionale

b. Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative etc.)

c. Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate

d. Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului 

2.Dezvoltarea şi modernizarea spitalului prin extinderea infrastructurii şi a platformei tehnice

3.Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii

a.Calitatea serviciilor

b.Calitatea datelor raportate

c.Calitatea personalului

d.Satisfacţia pacienţilor

4.Strategia managementului în activitatea de investiţii

a.În echipamente

b.Modernizarea de secţii

c.Extinderi

d.Reparaţii capitale

5.Evaluarea şi îmbunătăţirea performanţei serviciilor de sănătate furnizate de spital

a.Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate

b.Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere, validare)

c.Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor

d.Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice

6.Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului

a.Fundamentarea activităţilor

b.Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli

c.Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului

7.Managementul calităţii - element prioritar de creştere a performanţei spitalului

8.Eficientizarea activităţii spitalului prin implementarea procedurilor şi a managementului de risc

9.Imbunătăţirea managementului resurselor umane

a.Evaluarea încadrării cu personal, pe categorii

b.Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal

c.Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal

d.Metode de creştere a performanţei personalului

 

NOTĂ:

Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi dezvoltă un proiect care vizează spitalul public pentru care concurează.

Tema va fi dezvoltată într-un volum de 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu font de 14.

Tema va fi depusă la Comisia de concurs la înscriere în plic sigilat.

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT ŞI GRILA DE EVALUARE

 

A.  Descrierea situaţiei actuale a spitalului;                                 1 p

B.  Analiza SWOT a spitalului:                                                  1 p

     puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;                                      

C.  Identificarea problemelor critice;                                         1 p

D.  Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;  1 p

E.  Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată;    5 p

1.  Scop                                 ( 1 p)

2. Obiective - indicatori;            ( 1 p)

3.  Activităţi;                           ( 1 p)

    a) definire;                                                           [ 0,25 p]

    b) încadrare în timp - grafic Gantt;                           [ 0,25 p]

    c) resurse necesare - umane, materiale, financiare;     [ 0,25 p]

    d) responsabilităţi                                                  [ 0,25 p]

4.  Rezultate aşteptate                                                  ( 1 p)

5.  Indicatori - evaluare, monitorizare                                ( 1 p)

Din oficiu                                                                        1 p

TOTAL                                                                      10 p

 

 


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

27 Noiembrie . 2019    -   Procesul verbal si rezultatul concursului pentru ocuparea postului de medic specialist ORL poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legisla ...

30 Octombrie . 2019    -   Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de auditor gr.II poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legislatie . ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)