+ Bibliografia pentru ocuparea functiei de manager

BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER, PERSOANĂ FIZICĂ ĪN

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE BRAŞOV

 

 1. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Legea nr.95/2006 reforma īn domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Legea 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare

 1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar - Managementul spitalelor, Editura Public H Press, Bucureşti 2006

 1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le īndeplinească un spital īn vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

 1. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale īn unităţile sanitare

 1. Ordinul comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii nr. 577/1762/2011 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2011, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale īn reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 1. Ordinul MTI 447/ 2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din trasporturi cu responsabilităţi īn siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei cu modificările şi completările ulterioare

 1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor īn unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare

 1. Legea nr.82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Ordinul Minisierului Sănătăţii nr.323/2011 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor īn funcţie de competenţă

 1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public cu modificările şi completările ulterioare

 1. OMS 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea īn funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 1. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

10 Decembrie . 2019    -              Spitalul General CF cu sediul in localitatea Brasov, str. 15 Noiembrie, numarul 60, judetul Brasov, ...

27 Noiembrie . 2019    -   Procesul verbal si rezultatul concursului pentru ocuparea postului de medic specialist ORL poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legisla ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)