+ Anunt pentru concurs in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr.735/2010 pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI GENERAL CF BRASOV
Organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr.735/2010 pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica.

 


Concursul se va desfasura la sediul Spitalului General CF BRASOV, B-dul 15 Noiembrie, nr.60, BRASOV, 
in perioada 29 - 31 mai 2012 dupa cum urmeaza:

 

 

1.   Verificarea de catre comisia de concurs a datelor depuse, validarea candidatilor  admisi pentru etapa urmatoare si afisarea rezultatelor: 23.05.2012

2.   Test-grila de verificare a cunostintelor pentru cei declarati admisi la etapa 1: 29.05.2012 ora 10.00

3.   Evaluarea proiectelor de   management:  30.05.2012 ora 10.00

4.   Sustinerea proiectului de management pe durata a 15 minute si interviu de selectie: 31.05.2012 ora 10.00

 

La concurs se pot inscrie, candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii de selectie:

a.   sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;

b.   sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii , ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic, juridic sau administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior, acreditata potrivit legii ;

c.   au cel putin 2 ani vechime in posturile prevazute cu studii universitare, de lunga durata conform legii ;

d.   nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala ;

e.   sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) ;

f.   nu au varsta de pensionare, conform legii.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului General CF Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60, Brasov, pana la data de 21 mai 2012, la Secretariatul comisiei de concurs (Birou Resurse Umane Salarizare, sef birou Anca-Maria LUNCANITA, telefon: 0268-475949/ 104).

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

a.  cererere de inscriere ;

b.  copia actului de identitate ;

c.  copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente ;

d.  copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar agreate de ministerul sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic, juridic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii ;

e.  curriculum  vitae ;

f.  copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar ;

g.  adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca certificata „in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii ;

h. cazierul judiciar ;

i.  adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic ;

j.  declaratie pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa ;

k.  copie legalizata a actelor prin care s-a schimbat numele, dupa caz ;

l.   proiectul de management realizat de candidat, in plic sigilat .

 

Informatii suplimentare privind bibliografia si temele cadru pentru proiectul de management  sunt publicate pe pagina de web: www.spcfbv.ro si la sediul spitalului si se pot obtine de la secretariatul Comisiei de concurs – Sef Birou RUS Anca-Maria LUNCANITA, telefon 0268 – 475949/ 104.


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

27 Noiembrie . 2019    -   Procesul verbal si rezultatul concursului pentru ocuparea postului de medic specialist ORL poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legisla ...

30 Octombrie . 2019    -   Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de auditor gr.II poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legislatie . ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (29)