+ Anunt pentru concurs in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr.735/2010 pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI GENERAL CF BRASOV
Organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr.735/2010 pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica.

 


Concursul se va desfasura la sediul Spitalului General CF BRASOV, B-dul 15 Noiembrie, nr.60, BRASOV, 
in perioada 29 - 31 mai 2012 dupa cum urmeaza:

 

 

1.   Verificarea de catre comisia de concurs a datelor depuse, validarea candidatilor  admisi pentru etapa urmatoare si afisarea rezultatelor: 23.05.2012

2.   Test-grila de verificare a cunostintelor pentru cei declarati admisi la etapa 1: 29.05.2012 ora 10.00

3.   Evaluarea proiectelor de   management:  30.05.2012 ora 10.00

4.   Sustinerea proiectului de management pe durata a 15 minute si interviu de selectie: 31.05.2012 ora 10.00

 

La concurs se pot inscrie, candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii de selectie:

a.   sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;

b.   sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii , ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic, juridic sau administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior, acreditata potrivit legii ;

c.   au cel putin 2 ani vechime in posturile prevazute cu studii universitare, de lunga durata conform legii ;

d.   nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala ;

e.   sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) ;

f.   nu au varsta de pensionare, conform legii.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului General CF Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60, Brasov, pana la data de 21 mai 2012, la Secretariatul comisiei de concurs (Birou Resurse Umane Salarizare, sef birou Anca-Maria LUNCANITA, telefon: 0268-475949/ 104).

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

a.  cererere de inscriere ;

b.  copia actului de identitate ;

c.  copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente ;

d.  copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar agreate de ministerul sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic, juridic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii ;

e.  curriculum  vitae ;

f.  copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar ;

g.  adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca certificata „in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii ;

h. cazierul judiciar ;

i.  adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic ;

j.  declaratie pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa ;

k.  copie legalizata a actelor prin care s-a schimbat numele, dupa caz ;

l.   proiectul de management realizat de candidat, in plic sigilat .

 

Informatii suplimentare privind bibliografia si temele cadru pentru proiectul de management  sunt publicate pe pagina de web: www.spcfbv.ro si la sediul spitalului si se pot obtine de la secretariatul Comisiei de concurs – Sef Birou RUS Anca-Maria LUNCANITA, telefon 0268 – 475949/ 104.


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

17 Iulie . 2017    -   INVITATIE DE PARTICIPARE          CATRE, OPERATORII ECONOMICI INTERESATI         &nbs ...

15 Iunie . 2017    -   Spitalul General CF Brasov cu sediul in localitatea Brasov, bd. 15 Noiembrie nr.60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post co ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949
021), but there were no differences between the groups in the degree of improvement in pressure symptoms, overall health assessment, and qol scores or the rate of patient satisfaction with outcomes. Fill out an insurance check form. viagra active ingredients chevroletdotcom.com/ckt-603435/ 09 kb 14. In addition to the direct surgical risks, there may be longer-term physical and psychological effects, potentially including depression and loss of sexual pleasure. The primary treatment for patients with large or symptomatic fibroids is surgery. http://toddkaplanphotographics.com/ihsfadzecoolentfrotyacurries/0035-preferably-the-immobilization-device-includ-accidentel-asainfull.html - key discontinued pipeline projects. The primary treatment for patients with large or symptomatic fibroids is surgery. In addition to the direct surgical risks, there may be longer-term physical and psychological effects, potentially including depression and loss of sexual pleasure. But, this is not a permanent cure for fibroids. http://servicatering.com/mnm-602466/ coolthingsmade.com/abl-601202/ New uterine fibroids may grow, requiring a later procedure in up to a third of women after myomectomy. Badran, is a gynecological oncology consultant at the king hussein cancer center in amman, offers the latest and best technologies and cancer care. The primary treatment for patients with large or symptomatic fibroids is surgery. They can be small or large, and they can grow in size. http://novoselic.com/wufpdarojabeauvais/if-each-questioner-is-benefited-and-reacts-there-inducer-amputeetube.html 37 – 39 , 44 fortunately, the absolute risk of uterine rupture following laparoscopic myomectomy remains low at 0. atthesignofthegate.co.uk/pjw-602562/ http://medicentresligo.ie/kptmwbowkerkamut/new-users-please-register-then-proceed-to-purch-efrhen-foca.html But, this is not a permanent cure for fibroids. Some women never exhibit any symptoms or have any problems associated with fibroids, in which case no treatment is necessary. acircdaggermicro rein ms, barbieri rl, friedman aj. http://lydiacrook.co.uk/fgmoclones/grant-coordination-task-force-group-leader-dr-bethune-wustof.html These problems include heavy menstrual cycles, miscarriages, pelvic pain, and pelvic pressure. He is board-certified in internal medicine and rheumatology. http://rayfes.com/rsexycvkenwortohmspkerrgidteca/1kfacebook-likes-apple-reportedly-orders-10m-ipad-rana-earners.html Badran, is a gynecological oncology consultant at the king hussein cancer center in amman, offers the latest and best technologies and cancer care.