+ Anunt angajare Spitalul General C.F. Brasov - post vacant asistent farmacie

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

 

               Spitalul General C.F. Brasov

               Farmacie 

-  1 post vacant / asistent farmacist  (PL)

 

 

Dosarul de inscriere la  concurs / examen va contine in mod obligatoriu:

 

- copia actului de identitate;

- cerere de inscriere;

- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

- copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;

- cazierul judiciar;

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

- copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;

- alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor specifice de participare la concurs.

 

Precizam ca dosarul de concurs / examen se prezinta  insotit de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul sau se vor prezenta in copii legalizate.

 

Tematica de concurs / examen se afiseaza la sediul unitati.

 

Concursul se organizeaza dupa 15 zile de la aparitia anuntului publicitar.

 

In termen de 10 zile de la data publicarii anuntului, candidatii vor depune dosarele de inscriere la concurs / examen.

 

Relatii suplimentare la Biroul Resurse Umane, Salarizare - telefon : 0268/475949/104.


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

09 Ianuarie . 2017    -   Spitalul General CF Brasov a postat in sectiunea bugete - propuneri de casare obiecte de inventar si mijloace fixe-http://spcfbv.ro/content/fisiere/in ...

10 Noiembrie . 2016    -   In sectiunea Informatii publice-Autorizatii www.spcfbv.ro/autorizatii au fost postate pachetele de servicii medicale pentru spitalizarea de zi, asistenta medica ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949