+ Anunt angajare Spitalul General C.F.Brasov - farmacist specialist

Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

 

               Spitalul General C.F.Brasov

               FARMACIE

 

-  1 post vacant farmacist specialist

Tematica de concurs este cea de farmacist specialist.

- Inscrierile se vor face la sediul unitatii din Brasov, B-dul, 15 Noiembrie nr.60, in termen de 15 zile de la data publicarii.

- Concursul se organizeaza dupa 30 zile de la aparitia anuntului publicitar

Relatii suplimentare la Biroul Resurse Umane, Salarizare - telefon : 0268/475949/104.

 

Dosarul de inscriere la  concurs va contine in mod obligatoriu:

- cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;

- copie xerox de pe diploma de farmacist si adeverinta de confirmare in gradul profesional;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin;

- declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu postul pentru care doreste sa candideze;

- certificat privind starea de sanatate;

- dovezi ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de unitatea in care a activat de la Colegiul Farmacistilor din Romania;

- copie xerox de pe Certificatul de membru/Colegiul Farmacistilor din Romania;

- chitanta de plata a taxei de concurs.


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

17 Ianuarie . 2018    -   Spitalul General Căi Ferate Braşov, organizează concurs/ examen în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. 869/ 2015 pentru ocuparea urm ...

05 Decembrie . 2017    -   Spitalul General CF Brasov disponibilizeaza mijloace fixe si obiecte de inventar scoase din functiune ca urmare a referatului aprobat prin Nota MT nr. 40215/06. ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949