+ Anunt angajare- post vacant director medical

Spitalul General C.F.Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de director medical.   

 

Criterii specifice :

absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta in  profil medicina;

confirmati ca medic specialist sau primar;

cel putin 2 ani vechime ca medic specialist  sau  competenta / atestat in managementul serviciilor de sanatate sau absolventi ai cursului de management spitalicesc.

 

Dosarul de inscriere la concurs /examen trebuie sa contina urmatoarele documente:

a.) cererea de inscriere;

b.) copie de pe actul de identitate;

c.) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;

d.) curriculum vitae;

e.) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;

f.) cazierul judiciar;

g.)copii de pe diplomele de studii si alte acte in specialitate, cursuri, stagii, competente/ atestate;

h.)declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput urmarirea penala asupra sa;

i.)declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;

j.)adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic;

k.)declaratia pe propria raspundere ca nu a intrat sub incidenta art.180 alin(1) din Legea nr.95 /2006, cu modificarile si  completarile ulterioare;

l.) chitanta de plata a sumei de participare la concurs;

 

Concursul / examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

   a.) test grila / lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului;

   b.)sustinerea proiectului / lucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;

   c.) interviu de selectie.

 

 -    probele de evaluare se noteaza cu note de la 1 la 10.

 -    testul grila/ lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor se desfasoara pe o durata de cel mult 3 ore.   

                  

            Concursul se organizeaza la sediul Spitalului General C.F.Brasov, B-dul. 15 Noiembrie nr.60, in data de 01.11.2010.

            Dosarul de inscriere la concurs se depun la sediul spitalului, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului.

 


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

27 Noiembrie . 2019    -   Procesul verbal si rezultatul concursului pentru ocuparea postului de medic specialist ORL poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legisla ...

30 Octombrie . 2019    -   Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de auditor gr.II poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legislatie . ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)