+ Anunt concurs pentru promovare in grad/treapta profesionala

Spitalul General C.F.Brasov, organizează concurs pentru promovarea in grad/ treapta profesionala   pentru urmatoarele functii contractuale:

   Spitalul General C.F.Braşov   

 

-  1 post de referent IA in cadrul Spitalului General CF Brasov/ Compartiement Evaluare si Statistica Medicala

-  1 post de muncitor IV/ lacatus in cadrul Spitalului General CF Brasov/ Personal pentru activitatile de intretinere a cladirilor si instalatiilor de apa, lumina, de deservire a posturilor fixe

        Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

  • cerere de înscriere la promovare
  • copia actului de identitate
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie
  • cazierul judiciar
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
  • testare psihologică
  • curriculum vitae
  • alte documente relevante pentru desfăşurarea examenului de promovare.

-         examenul constă în derularea a 3 etape succesive: selecţia dosarelor, proba scrisă şi/ sau proba practică şi interviul

-         tematica se găseşte la biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare din cadrul spitalului

   Examenul de promovare se organizează după 10 zile lucrătoare de la aparitia anunţului la sediul unitatii sipe site-ul spitalului, atât proba scrisă cât şi proba practică vor avea loc în data de 15 iulie 2019, ora 10.00.

          Termenul de depunere al dosarelor este 5 iulie 2019.

          Relatii suplimentarela BiroulResurseUmane, Normare, Organizare şi Salarizare, telefon: 0268/ 475949/ 104.


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

30 Octombrie . 2019    -   Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de auditor gr.II poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legislatie . ...

22 Octombrie . 2019    -   Spitalul General CF Brasov cu sediul in Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr 61, organizeaza procedura publica in vederea atribuirii catre un operator economic a unui co ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (25)