+ Anunt post vacant medic specialist oftalmologie Ambulatoriul de Specialitate CF Brasov

Spitalul General Căi Ferate Braşov, organizează concurs/ examen în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. 869/ 2015 pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post medic specialist specialitatea oftalmologie in cadrul Ambulatoriului de Specialitate CF Brasov/ Cabinet Oftalmologie

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere de înscriere la concurs/ examen

b) copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa de confirmare a gradului profesional

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs

d) dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art.447 alin.(1) lit.e), la art.531 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art.618 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la OMS869/ 2015

f) cazier judiciar

g)certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează

h) chitanţa de plată a taxei de concurs.

Tematica de concurs este cea de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile se fac la sediul Spitalului General CF Braşov, b-dul 15 Noiembrie, nr.60, în termen de 15 zile de la data publicării.

Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentarela BiroulResurseUmane, Normare, Organizare şi Salarizare, telefon 0268/ 475949/ 104.


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

30 Octombrie . 2019    -   Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de auditor gr.II poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legislatie . ...

22 Octombrie . 2019    -   Spitalul General CF Brasov cu sediul in Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr 61, organizeaza procedura publica in vederea atribuirii catre un operator economic a unui co ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)