+ Anunt post vacant economist II in cadrul Spitalului General CF Brasov/Compartiment de Management a Calitatii Serviciilor Medicale

Spitalul General CF cu sediul in localitatea Brasov, str.15 Noiembrie, numarul 60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant aprobat prin HG nr.286/ 2011 modificat si completat de HG nr.1027/ 2014 si OUG nr.90/ 2017 in cadrul institutiei.

         Denumirea postului:

  • 1 post contractual vacant de economist gradul II, studii S, vechime minim 6 luni, diploma de licenta, perioada nedeterminata, in cadrul Spitalului General CF Brasov/ Compartiment de Management a Calitatii Serviciilor Medicale

Concursul se va desfasura la sediul unitatii din B-dul 15 Noiembrie 60, in data de 16 noiembrie 2018, ora 10.00 proba scrisa, respectiv ora 14.00 sustinerea interviului.

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 05 noiembrie 2018, ora 16.00, la sediul Spitalului General CFBrasov/ Birou Resurse Umane, Normare, Organizare si  Salarizare.

Relatii suplimentare se primesc la sediul unitatii sau la telefon 0268/ 475949 interior 104. 

 

TEMATICA DE CONCURS

- privind ocuparea postului de economist II – Compartiment de Managementul Calitatii Serviciilor Medicale

 

  1. Legea nr.95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Ordonanta Guvernului nr.119/ 1999 privind controlul intern/managerial*) şi controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Ordinul MS nr.446/ 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor cu modificarile si completarile ulterioare
  4. Legea nr.46/ 2003 privind drepturilor pacientului cu modificarile si completarile ulterioare
  5. Legea nr.102/ 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu modificarile si completarile ulterioare
  6. Ordinul MS nr.975/ 2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
  7. Legea nr.500/ 2002 privind finanţele publice cu modificarile si completarile ulterioare
  8. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificarile si completarile ulterioare
  9. Legea nr.82/ 1991 – legea contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare

10. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu modificarile si completarile ulterioare

11. Ordinul nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice cu modificarile si completarile ulterioare

12. Ordinul nr.639/ 2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate cu modificarile si completarile ulterioare

13. Ordinul MT nr.1262/ 2013 si Ordinul MS nr.1393/ 2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul cu modificarile si completarile ulterioare

14.OrdinulMTnr.1260/ 2013 si Ordinul MS nr.1390/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinarii cu modificarile si completarile ulterioare

15.Ordinul MT nr.1259/ 2013 si Ordinul MS nr.1392/ 2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii cu modificarile si completarile ulterioare

16. Ordinul MSP nr.914/ 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare cu modificarile si completarile ulterioare


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

27 Noiembrie . 2019    -   Procesul verbal si rezultatul concursului pentru ocuparea postului de medic specialist ORL poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legisla ...

30 Octombrie . 2019    -   Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de auditor gr.II poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legislatie . ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)