+ Anunt post vacant farmacist sef in cadrul Spitalului General CF Brasov/ Farmacie

Spitalul General Căi FerateBraşov, organizează concurs/ examen în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. 869/ 2015 pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post farmacist sef în cadrul Spitalului General CF Brasov/ Farmacie

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere de înscriere la concurs/ examen

b) copie xerox de pe diploma de farmacist şi adeverinţa de confirmare a gradului profesional

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs

d) dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3la OMS869/ 2015

f) cazier judiciar

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează

h) chitanţa de plată a taxei de concurs.

Tematica de concurs este cea de farmacist în specialitatea postului.

Înscrierile se fac la sediul Spitalului General CF Braşov, b-dul 15 Noiembrie, nr.60, în termen de 15 zile de la data publicării.

Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului.

In sectiunea http://spcfbv.ro/legislatie aste afisata tematica de concurs pentru postul de farmacist sef.

Relaţii suplimentarela BiroulResurseUmane, Normare, Organizare şi Salarizare, telefon 0268/ 475949/ 104.


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

30 Octombrie . 2019    -   Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de auditor gr.II poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legislatie . ...

22 Octombrie . 2019    -   Spitalul General CF Brasov cu sediul in Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr 61, organizeaza procedura publica in vederea atribuirii catre un operator economic a unui co ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)