+ Achizitionare servicii de prepararea hranei bolnavilor internati

INVITATIE DE PARTICIPARE

       CATRE,

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

 

            Prin prezenta va aducem la cunostinta ca SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV, intentioneaza sa achizitioneze servicii de prepararea hranei bolnavilor interneti in spital in spatiile ofertantului- acord-cadru pentru o perioada de 2 ani.

1. Obiectul contractului: servicii de prepararea hranei bolnavilor interneti in spital in spatiile ofertantului - Cod CPV 55321000-6                  

2. Serviciile se vor achizitiona in conformitate cu prevedrile art. 7 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, prin Norme proprii de aplicare PO-JUR100.

3. Sursa de finantare a acordului-cadru de servicii care urmeaza sa fie atribuit: FNUASS si Venituri proprii

4. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

Propunerea tehnica- Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Documentatia de atribuire.
Propunerea financiara – formularul de oferta- Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul acordului-cadru de achizitie publica.

5. Limba de redactare a ofertei: romana

6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile.

7. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA.

8. Pretul ofertei este ferm in RON.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de servicii:

“cel mai bun raport calitate pret”                                                                                                                    

10. La oferta de baza:  NU se accepta oferte alternative

11. Perioada de garantie a serviciilor: pe toata perioada acordului-cadru de servicii.

12. Documentele care insotesc oferta sunt cele solicitate in documentatia de atribuire, care va fi pusa la dispozitia ofertantului prin adresa de e-mail a acestuia

13. Adresa la care se depune oferta: Spitalul General C.F. Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr. 60

14. Data pentru depunerea ofertelor: 15.09.2016, ora 10.00, la sediul  Spitalului C.F. Brasov

15. Examinarea si evaluarea ofertelor:15.09.2016, ora 11.00,la sediul  Spitalului C.F. Brasov

   Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.0268/475949 interior 103, 139.


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

10 Decembrie . 2019    -              Spitalul General CF cu sediul in localitatea Brasov, str. 15 Noiembrie, numarul 60, judetul Brasov, ...

27 Noiembrie . 2019    -   Procesul verbal si rezultatul concursului pentru ocuparea postului de medic specialist ORL poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legisla ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)