+ Achizitionare servicii de paza si protectie

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

       CATRE,

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

 

            Prin prezenta va aducem la cunostinta ca SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV, intentioneaza sa achizitioneze servicii de paza si protectia bunurilor si persoanelor pentru obiectivul Spitalul General C.F. Brasov- acord-cadru pentru o perioada de 2 ani.

1. Obiectul contractului: servicii de paza si protectia bunuri si persoane- Cod CPV 79713000-5               

2. Serviciile se vor achizitiona in conformitate cu prevedrile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, prin Norme proprii de aplicare PO-JUR100

3. Sursa de finantare a acordului-cadru de servicii care urmeaza sa fie atribuit: FNUASS si Venituri proprii

4. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

Propunerea tehnica- Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Documentatia de atribuire.
Propunerea financiara – formularul de oferta- Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul acordului-cadru de achizitie publica.

5. Limba de redactare a ofertei: romana

6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile.

7. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA.

8. Pretul ofertei este ferm in RON.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de servicii:

“cel mai bun raport calitate pret”                                                                                                                    

            10. La oferta de baza:  NU se accepta oferte alternative

11. Perioada de garantie a serviciilor: pe toata perioada acordului-cadru de servicii.

12. Documentele care insotesc oferta sunt cele solicitate in documentatia de atribuire, care va fi pusa la dispozitia ofertantului prin adresa de e-mail a acestuia

13. Adresa la care se depune oferta: Spitalul General C.F. Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr. 60

14. Data pentru depunerea ofertelor: 26.08.2016, ora 10.00, la sediul  Spitalului C.F. Brasov

15. Examinarea si evaluarea ofertelor :26.08.2016, ora 11.00, la sediul  Spitalului C.F. Brasov

           

            Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.0268/475949 interior 103, 139.


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

09 Ianuarie . 2017    -   Spitalul General CF Brasov a postat in sectiunea bugete - propuneri de casare obiecte de inventar si mijloace fixe-http://spcfbv.ro/content/fisiere/in ...

10 Noiembrie . 2016    -   In sectiunea Informatii publice-Autorizatii www.spcfbv.ro/autorizatii au fost postate pachetele de servicii medicale pentru spitalizarea de zi, asistenta medica ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949