+ Anunt posturi vacante in cadrul Spitalului General CF Brasov

Spitalul General C.F.Brasov, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

         Spitalul General C.F.Braşov     

- 1 post vacant de asistent medical PL la Bloc Operator

- 1 post vacant de asistent medical principal PL in cadrul Camerei de Garda

- 1 post vacant de asistent medical PL in cadrul Compartimentului Cardiologie

- 1 post vacant asistent medical PL la Sterilizare

- 1 post asistent medical debutant specialitatea radiologie in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala 

- 1 post statistician medical in cadrul Compartimentului Evaluare si Statistica Medicala

- 1 post vacant de ingrijitoare in cadrul Sectiei Medicina Interna

- 1 post inspector de specialitate debutant S in cadrul Biroului Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare

- 1 post sofer autosanitara II in cadrul Compartimentului Aprovizionare, Transport

  Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

  • cerere de înscriere la concurs
  • copia actului de identitate
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie
  • cazierul judiciar
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
  • testare psihologică
  • curriculum vitae
  • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

-  concursul constă în derularea a 3 etape succesive: selecţia dosarelor, proba scrisă şi/ sau proba practică şi interviul

-  tematica se găseşte la biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare din cadrul spitalului 

Concursul se organizează după 15 zile lucrătoare de la aparitia anunţului publicitar.

Relatii suplimentarela BiroulResurseUmane, Normare, Organizare şi Salarizare, telefon: 0268/ 475949/ 104.


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

17 Ianuarie . 2018    -   Spitalul General Căi Ferate Braşov, organizează concurs/ examen în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. 869/ 2015 pentru ocuparea urm ...

05 Decembrie . 2017    -   Spitalul General CF Brasov disponibilizeaza mijloace fixe si obiecte de inventar scoase din functiune ca urmare a referatului aprobat prin Nota MT nr. 40215/06. ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949