+ Spitalul General Cai Ferate Brasov, organizeaza concurs / examen, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

Spitalul General Cai Ferate Brasov, in baza aprobarii M.S. nr. 6626/28.06.2013, organizeaza concurs / examen, pentru ocuparea urmatorelor posturi vacante:

Sectia medicina interna

-  1 post vacant / ingrijitoare

Sterilizare

- 1 post vacant / asistent medical studii (PL)

Bloc operator

- 1 post vacant / asistent medical studii (PL)

Sectia chirurgie generala/Compartiment A.T.I.

- 1 post vacant / asistent medical studii (PL)

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea potrivit legii;

c)  copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz,  o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitate studiilor;

e) cazierul judiciar;

f)  adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel putin 6 luni anterior derularii concursului;

g) curriculum vitae

h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

    In termen de 10 zile de la data aparitiei anuntului, candidatii vor depune dosarele de inscriere la concurs / examen insotite de documentele originale in vederea verificarii conformitatii copiilor cu originalul la sediul Spitalului General CF Brasov/Biroul Resurse Umane, Salarizare.

Concursul/examenul se desfasoara dupa 30 de zile lucratoare de la data aparitiei publicatiei.

Tematica de concurs/examen si alte relatii suplimentare se obtin de la Biroul Resurse Umane, Salarizare - telefon : 0268/475949/104. 


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

27 Noiembrie . 2019    -   Procesul verbal si rezultatul concursului pentru ocuparea postului de medic specialist ORL poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legisla ...

30 Octombrie . 2019    -   Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de auditor gr.II poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legislatie . ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)