+ Anunt - organizare concurs

Spitalul General C.F. Brasov, organizeaza concurs in baza Ordinului M.T.I. nr.278/17.03.2009, in conformitate cu Ordinul M.S.F. nr.698/2001, modificat si completat cu Ordinul  M.S.F.nr.378/2002 si O.M.S.P nr.1406/2006, pentru ocuparea urmatoarele posturi:  

             

          Sectia medicina interna

-          1 post vacant  sef de sectie medicina interna

  Sectia chirurgie generala

-          1 post vacant  sef de sectie chirurgie generala

 Ambulatoriul de Specialitate C.F.Brasov

-          1 post vacant medic  sef de ambulatoriu de specialitate

 Laborator examinari psihologice pentru SC si navigatiei Brasov

-          1 post vacant psiholog  sef de laborator  psihologie

Ambulatoriul de Specialitate C.F.Tg.Mures

-          1 post vacant medic  sef de ambulatoriu de specialitate

Laborator examinari psihologice pentru SC si navigatiei Tg.Mures

-          1 post vacant psiholog sef de laborator  psihologie         

 

Concursul  sau examenul va consta in urmatoarele probe:

 

1.Interviu sustinerea proiectului de management;

2.Proba scrisa - subiecte din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si

   completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta.;

3.Proba clinica sau practica  - se sustine pe baza  metodologiei  stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.

   - La concursul de sef  de  sectie cu profil chirurgical proba clinica este proba operatorie pe bolnav;

 

                          Conditiile de inscriere:

-          La concursurile pentru ocuparea functiilor de sef de sectie, sef de laborator psihologic si sef ambulatoriu, se pot prezenta candidati cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea respectiva, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii publice (vechimea  in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca medic specialist).

-          La concursul  organizat se pot prezenta candidati care au  obtinut  atestatul in managementul serviciilor de sanatate si  cei care  depun declaratie pe propria raspundere ca vor obtine acest atestat in maximum un an de la numirea in functie;  

-          Dovada/ adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatii in

       care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania;

 

            Dosarele de concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

-          cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa concureze;

-          copie xerox a diplomei de studii;

-          adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;

-          acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in  anexa la norme metodologice;

-          declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa concureze;

-          declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare de incompatibilitate;

-          certificat privind starea de sanatate;

-          dovada/ adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatii in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania;

-          copiea  xerox a autorizatiei de libera practica sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor  din Romania;

-          copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate;

-          un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei, laboratorului sau serviciului medical;

-          chitanta de plata a taxei de concurs;

Taxa de concurs este de: 300 lei.

Tematica de concurs si relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Resurse Umane, Salarizare al Spitalului General C.F.Brasov, telefon :0268/475949 int .l04;

             Inscrierile se vor face in termen de 15 zile de la aparitia prezentului anunt la sediul unitatii

              din Brasov,  B-dul.15 Noiembrie nr.60.


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

27 Noiembrie . 2019    -   Procesul verbal si rezultatul concursului pentru ocuparea postului de medic specialist ORL poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legisla ...

30 Octombrie . 2019    -   Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de auditor gr.II poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legislatie . ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)